Obavezno čitajte magazin. Naći ćete korisne članke koji mogu izmeniti vaše poslovanje na bolje...


Zašto HR PRO Club? Kako je rasla potreba za edukacijom zaposlenih, javila potreba i za usavršavanjem...

Zakoni, pravila, propisi

Zakoni, pravila, propisi: Ovde možete pronaći zakone, propise i aktuelnosti koji se odnose na HR i važni su za poslovanje Vaše firme
HRPRO :: Novosti :: U međuvremenu :: Tradicionalni intervju za posao

Tradicionalni intervju za posao

El. pošta Štampa

Poslodavac kroz procese selekcije tj. izbor najboljeg kandidata za posao  nastoji da otkrije da li kandidat raspolaže znanjima, iskustvom, sposobnostima i veštinama potrebnim za uspešno obavljanje posla za koji konkuriše, da li poseduje entuzijazam i odgovarajuću radnu etiku i da li će se uklopiti u postojeći tim saradnika i pretpostavljenih, odnosno u organizacionu kulturu preduzeća.

alt

U tom smislu, osnovna pitanja koja se postavljaju u tradicionalnom intervjuu se tiču tema: da li kandidat ume da radi dati posao, da li je motivisan da ga dobro radi, da li će se dobro slagati sa budućim kolegama i pretpostavljenima u preduzeću i može li kompanija da priušti sebi takvog zaposlenog, s obzirom na njegovu cenu rada tj. očekivanu platu. Ovo su generalno opšta pitanja koja su primenljiva na gotovo svaku radnu poziciju i za svaku firmu i zbog toga se ovo zove tradicionalni intervju.

A jedan od načina na koji intervjuer može da otpočne tradicionalni intervju jeste pozivanje kandidata da kaže nešto o sebi, što je u stvari poziv kandidatu da se predstavi u kratkim crtama, odnosno izreklamira i "proda" poslodavcu. Na primer:

 

 • Kažite nam nešto o sebi.
 • S obzirom na vaše lične sposobnosti, kako biste ocenili sebe na skali od 1 do 10? Zašto?
 • Koje lične osobine vam pomažu da budete uspešni?
 • Navedite nam najbitnije stvari o sebi, vezano za posao, uključujući sopstvene i vrednosti i mane.

Dalje, nakon tog uvoda, u tradicionalnom intervjuu, poslodavac zajedno s kandidatom prolazi kroz njegov CV  tj. biografiju, postavljajući mu pitanja kako bi došao do dodatnih informacija koje nisu sadržane u samoj radnoj biografiji kandidata. U tom smislu, tipična pitanja koja intervjuer postavlja su:


 • Iz vaše radne biografije nije sasvim jasno da li ste trenutno nezaposleni ili ste još uvek u radnom odnosu. Molim vas da to pojasnite.
 • Recite nam nešto više o vašem poslednjem poslu i aktivnostima koje ste obavljali
 • Zašto ste napustili taj posao? ili Zašto nameravate da napustite taj posao?
 • Šta bi vaše bivše/sadašnje kolege rekle o vama?
 • Šta bi vaš bivši/sadašnji rukovodilac rekao o vama?
 • Šta ste najviše voleli u vezi sa vašim prethodnim poslom?

Šta ste najmanje voleli u vezi sa vašim prethodnim poslom?

Zašto ste zainteresovani za posao u našem preduzeću?

Takođe, intervjuer je zainteresovan da sazna koliko se kandidat spremao za intervju i koliko je preduzeće i poziciju za koju konkuriše izdvojio od ostalih konkursa, odnosno koliko mu je stalo do posla baš u toj firmi.  Tipična pitanja u tom kontekstu su:

 • Šta znate o našem preduzeću?
 • Ko su naši glavni konkurenti?
 • Šta znate o našim proizvodima?
 • Šta mislite o našim proizvodima?
 • Da li biste promenili nešto u našem prodajnom nastupu i šta?
 • Na koliko oglasa ste se javili u poslednja 3 meseca?
 • Za koje sve pozicije ste konkurisali?

Ono što tradicionalni intervju izdvaja od ostalih vrsta intervjua jeste to da se ovde intervjuer najviše bavi motivacijom i vrednosnim sistemom kandidata, odnosno time šta kandidat želi,  šta mu je bitno u poslu i životu i koliko snažno želi posao koji  se nudi. U tom smislu, tipična pitanja koja intervjuer postavlja su:


  • Kada bi vam se sve želje ispunile, kako bi izgledao vaš život?
  • Recite nam nešto više o vašim profesionalnim planovima
  • Koji posao bi bio idealan posao za vas?
  • Kako vidite sebe za pet godina?
  • Ukoliko bi bilo potrebno, da li biste promenili mesto boravka ili češće odsustvovali od kuće zbog posla?

   

  Važnu grupu pitanja u tradicionalnom intervjuu čine i pitanja koja se odnose na visinu zarade koju kandidat traži kao nadoknadu za svoj rad. Doduše, značajan broj kandidata izbegava da da odgovor na ovu vrstu pitanja jer ne žele da pogreše u proceni, u smislu da kažu previsoki iznos koji će ih diskvalifikovati, niti da kažu iznos koji bi bio manji od iznosa koji kompanija planira za datu poziciju. Međutim, intervjuer ne može da završi intervju dok ne dobije tu vrstu informacije od kandidata, pa su najčešća pitanja u tom smislu:


   • Šta mislite koja bi bila odgovarajuća zarada za ovu vrstu poslova?
   • Za koliku platu biste prihvatili ovaj posao? Navedite barem okvirni raspon.
   • Koliki su vaši trenutni prihodi?
   • Koliko ste zarađivali na prethodnom poslu?
   • Koliko biste želeli da zarađujete?
   • Koliko iznosi najniža plata za koji biste pristali da radite?
   • S kolikom zaradom biste bili u potpunosti zadovoljni?
   • Koliki želite / mislite da će biti vaši prihodi za 5 / 10 godina?
   • Koliko je zarada po vašem mišljenju bitan aspekt posla?
   • Pod kojim uslovima biste pristali na zaradu nižu od one koju trenutno imate? 

   I na kraju,  na osnovu odgovora koje dobije na ovakvoj vrsti pitanja, intervjuer procenjuje kolika je pregovaračka snaga kandidata, da li postoji mogućnost da se sa kandidatom pregovara o visini zarade ili se od kandidata mora odustati kao od nekoga ko se nikako ne uklapa u nagradni sistem preduzeća.

   Generalno, ukoliko je kandidat trenutno nezaposlen, njegova pregovaračka pozicija je slabija u odnosu na kandidata koji je trenutno u radnom odnosu. Takođe, kandidat koji je više zainteresovan za samu prirodu posla i razvojne mogućnosti u vašoj firmi je spremniji za razgovor o visini zarade u odnosu na kandidata kojem je zarada najvažniji aspekt posla.

   Izvor: mojtim.com 


   Powered by Web Agency