HRPRO :: Zakoni :: Zakoni i aktuelnosti :: Novi Zakon o štrajku

Novi Zakon o štrajku

El. pošta Štampa

 Predlog novog zakona o štrajku trebalo bi da bude završen do aprila 2013. godine, najavio je državni sekretar u Ministarstvu rada Zoran Martinović.

Martinović je agenciji Beta rekao da je veliki deo odredbi u radnoj verziji zakona o štrajku usaglašen između socijalnih partnera.

- Plan je da se do kraja ove i početkom sledeće godine intezivira rad radne grupe koja priprema nacrt zakona, a koju čine predstavnici ministarstva rada, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca i profesori fakulteta i i sudije - naglasio je on.

Kako je objasnio, radna grupa će pokušati da usaglasi još nekoliko odredbi zakona o kojima nije postignut konsenzus, jer na primer poslodavci traže uvođenje "lockouta" odnosno privremeno isključenje sa rada zaposlenih koji ne štrajkuju, a nije postignuta saglasnost ni o svim delatnostima u kojima je potrebno uvesti minimum procesa rada.

Zakonom se, kako je rekao, uvodi štrajk solidarnosti kao novi oblik izražavanja ili podržavanja štrajkačkih zahteva, a uvode se štrajkačke straže u cilju obaveštavanja zaposlenih i javnosti o zahtevima učesnika u štrajku.

Martinović je dodao da je predviđeno i uvođenjenje mirnog rešavanja spora i saradnje u obezbeđivanju minimuma procesa rada koje propisuje da su strane u sporu dužne da od dana najave štrajka i za vreme štrajka pokušaju da reše nastali spor, kao i da sarađuju radi obezbeđivanja minimuma procesa rada.

- Planirano je da se detaljno definiše sudski postupak radi utvrđivanja nezakonitosti štrajka i obezbeđuje se veća uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova - dodao je Martinović.

Zakonom se definiše i mesto održavanja štrajka tako da je štrajk moguće organizovati na radnom mestu, mirnim okupljanjem zaposlenih u prostorijama poslodavca, u krugu poslovnog prostora poslodavca i na drugi način, u skladu sa zakonom

- Time su otklonjena različita tumačenja o pravu zaposlenih da štrajk organizuju okupljanjem van kruga poslovnog prostora poslodavca. Ovakvom formulacijom, zaposleni, kao i ostali građani, imaju pravo na okupljanje u skladu sa odredbama Zakona o okupljanju građana koji tu oblast reguliše - objasnio je on.


 

Martinović je rekao i da se zakonom preciziraju se delatnosti u kojima mora da se obezbedi minimum procesa rada i da se uvodi tehnološki minimum procesa rada.

Izvor:BETA

 

Powered by Web Agency