HRPRO :: Zakoni :: Zakoni i aktuelnosti :: Dodela bespovratnih sredstava za inovativna brzorastuća mala i srednja preduzeća

Dodela bespovratnih sredstava za inovativna brzorastuća mala i srednja preduzeća

El. pošta Štampa

 Ministarstvo finansija i privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za inovativna brzorastuća mala i srednja preduzeća.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju programa iznose 40 miliona dinara, s ciljem podrške jačanju inovativnosti brzorastućih malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za različite aktivnosti.

                            alt

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to: privredna društva kategorisana kao mala i srednja pravna lica, preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i zadruge.

Rok za podnošenje prijava je 7. maj 2013. godine.

Sve potrebne formulare, informacije o kategorijama, uslovima učešća u programu i rokovima konkursa, zainteresovani privredni subjekti mogu pronaći na sledećoj internet strani.

Program podrške sprovodi se u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, a na teritoriji Bačke, sa akreditovanom Regionalnom razvojnom agencijom Bačka.

(Economy.rs, 16. april 2013.)

Powered by Web Agency