HRPRO :: Zakoni :: Zakoni i aktuelnosti :: Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni poziv) predst

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni poziv) predst

El. pošta Štampa

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni poziv) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Subvencija), u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlena lica prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za AP Vojvodinu u 2014. godini, za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja (otvaranje novih radnih mesta i samozapošljavnje) planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.

alt

Visina Subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novootvorenom radnom mestu, odnosno 150.000,00 dinara za zapošljavanje lica starijeg od 50 godina.

 

 

Subvencija se uplaćuje na namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo). Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu subvencije. Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela Subvencije po istom Javnom pozivu, pod uslovom da za svaki zahtev obezbedi sredstvo obezbeđenja koje odgovara ukupnom iznosu dodeljenih subvencija (Odeljak V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA – Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza). 

Powered by Web Agency