Obavezno čitajte magazin. Naći ćete korisne članke koji mogu izmeniti vaše poslovanje na bolje...


Zašto HR PRO Club? Kako je rasla potreba za edukacijom zaposlenih, javila potreba i za usavršavanjem...

Smeh je lekovitHumor je prateći element svakog broja. Ovde ćete naći članke koji vas mogu razveseliti a možda i ponešto korisno naučiti. Slobodno nam šaljite tekstove, slike, videa rado ćemo ih objaviti. 
HRPRO :: Zakoni

Zakoni i aktuelnosti iz sveta HR-a

Zakoni, pravila, propisi

Imate dileme kako su određenej aktivnosti zakonski regulisane? Ovde možete pronaći zakone, propise i aktuelnosti koji se odnose na HR i važni su za poslovanje Vaše firme.

Budite slobodni da nam date predloge šta Vas zanima, zbunjuje i potrebno je razjašnjenje!

Powered by Web Agency


Nacionalna strategija Društveno odgovornog poslovanja

El. pošta Štampa

Poznato je da Skills Training Center i HR PRO Club snažno podržavaju  princip društveno odgovornog poslovanja (CSR). Pored toga što smo u  nekoliko navrata promovisali ovaj koncept na redovnmim sastancima Club-a, i sami smo organizovali ili učestvovali u različitim akcijama.

Kako bismo se angažovali još aktivnije, trudimo se da pratimo aktuelnosti iz ove oblast i što češće damo svoj doprinos.

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Skills Training Centar postao član Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija u Srbiji (www.unglobalcompact.rs) Globalni dogovor je okvir na osnovu koga se kompanije obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoline i anti-korupcije. Kao najveća svetska gradjanska inicijativa, Globalni Dogovor je pre svega zainteresovan za izgradnju socijalno odgovornog poslovanja i tržišta.

Takodje, želimo da Vas obavestimo da je naša zemlja na putu da donese i usvoji Nacionalnu strategiju Društveno odgovornog poslovanja.

Nacrt strategije možete videti ovde  »
 

Powered by Web Agency
 

Broj zaposlenih i prosečne zarade u Republici Srbiji

El. pošta Štampa

Ukupan broj zaposlenih radnika, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u oktobru je iznosio 1.824.797, što je za 0,2% manje nego u oktobru 2008.

Nezaposlenost o uktobru je opala za 1,4% u odnosu na prethodni mesec 2009.

Prosečna zarada u Republici Srbiji, prema podacima RSZ, u oktobru 2009. iznosila je  44.147 dinara, i realno je veća za 1,5% u odnosu na novembar 2009. U poredjenju sa istim mesecom 2008. zarada je nominalno povećanja za 3,9%, dok je u realnom smislu opala za 1%.

Powered by Web Agency
 

Ponovo se pomera starosna granica za odlazak u penziju

El. pošta Štampa

Starosna granica za odlazak u penziju pomera se za šest meseci od 1. januara 2010. godine.

Muškarci će tako odlaziti u penziju s najmanje 64 i po godine života i 17 godina radnog staža, a žene sa 59 i po godina starosti i 17 godina staža.

U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podsećaju da oni koji ispunjavaju uslove da u penziju odu prema trenutno važećim starosnim granicama (64 godine za muškarce i 59 godina za žene, uz 18 godina radnog staža) radni odnos moraju da prekinu najkasnije 30. decembra, a zahtev za penzionisanje da podnesu 31. decembra.

- Oni kojima radni odnos prestane 31. decembra penzionisanje mogu zatražiti tek dan kasnije. U tom slučaju od 1. januara za njih će važiti novi uslovi za penzionisanje, a dok ih ne ispune neće dobijati nikakva primanja - rekla je direktorka sektora za informisanje u fondu PIO Jelica Timotijević.

Ona napominje da se pomeranje starosne granice ne odnosi na one koji žele da se penzionišu uz puni radni staž od 35 godina za žene i 40 za muškarce. Uz pun radni staž može se penzionisati sa najmanje 53 godine.

Izvor: BETA 07.12.2009.

 

Powered by Web Agency
 

Predlog strategije karijernog vođenja i savetovanja u republici Srbiji - javna rasprava

El. pošta Štampa
Kliknite na link ispod da skinete dokument o ovoj temi.

Predlog strategije karijernog vodjenja i savetovanja u republici Srbiji - javna rasprava.pdf
[Adobe Acrobat PDF - 830.98 KB] 

Powered by Web Agency
 

Zakoni o zapošljavanju

El. pošta Štampa

Briga o osobama sa invaliditetom i zakonom regulisano zbrinjavanje tehnoloških viškova

Radom do boljeg života

Nedavno su u Skupštini Srbije usvojena dva nova zakona: jedan se odnosi na zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, a drugi vodi računa o osobama sa invaliditetom i govori o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti utvrdjuju se mere aktivne politike zapošljavanja uz fleksibilne aktivne mere koje se donose svake godine u skladu sa potrebama tržišta i uz učešće svih socijalnih partnera, a trebalo bi da bude uspostavljen i sistem za praćenje aktivnih mera zapošljavanja na kraju godine.
Zakon uvodi i stimulativne mere za aktivno traženje posla, utvrdjuje jačanje Nacionalne službe za zapošljavanje i Agencije za zapošljavanje i veća sredstva za obuku, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, subvencije za zapošljavanje i podršku samozapošljavanju koji doprinose prevazilaženju teškoća koje se pojavljuju u traženju posla, a dragoceni su ako se nekom dogodi (a dešava se) da budu proglašen tehnološkim viškom. Ovim zakonskim aktom su smanjeni visina i dužina trajanja odredjene novčane naknade za slučaj nezaposlenosti.

Drugi zakon jeste Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji predvidja utvrdjivanje statusa i procenu radne sposobnosti osoba sa invaliditetom, podsticajne mere za poslodavce u slučaju zapošljavanja osoba sa invladitetom, kao i mere i aktivnosti za profesionalnu rehabilitaciju.

Ovim zakonom je utvrdjena obaveza poslodavaca da zaposli odredjeni broj osoba sa invaliditetom, ali ako to ne učini, sledi mu obaveza da učestvuje u finansiranju plata za osobe sa invaliditetom angažovanih za rad u drugim preduzećima, ili su u zakonskoj obavezi da plaćaju penale koji idu u budžetski fond za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Zakon bi, kako smatraju predlagači, trebalo da stimuliše i poveća obim zapošljavanja osoba sa invaliditetom, što bi im i te kako poboljšalo uslove za život i bolji standard.Takodje, zakon treba da doprinese boljoj integraciji osoba sa invaliditetom u društvo. To je način da se ova kategorija stanovništva ne oseća isključenim iz svih društvenih i ekonomskih tokova, već naprotiv, da im je država pružila ruke razumevanja i podrške.

Snežana Prljević
List ‘’Politika’’, 28/05/2009.
 

Powered by Web Agency
 

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

El. pošta Štampa

Kliknite na link ispod da skinete dokument o ovoj temi.  

zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti.doc

[Word Document - 260.5 KB] 

Powered by Web Agency
 

Zakon o profesionalnoj rehabiliticaji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

El. pošta Štampa

Kliknite na link ispod da skinete dokument o ovoj temi. 

Zakon o profesionalnoj rehabiliticaji i zaposljavanju osoba sa invaliditetom.pdf

[Adobe Acrobat PDF - 99.31 KB] 

Powered by Web Agency
 

Prosečne zarade po zaposlenom za mart 2009

El. pošta Štampa

UKUPNO 

PRIVREDA

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA 

RIBARSTVO 

VAĐENJE RUDA I KAMENA 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 

PROIZV. EL. ENERGIJE, GASA I VODE 

GRAĐEVINARSTVO 

TRGOVINA NA VELIKO I MALO, OPRAVKA

HOTELI I RESTORANI 

SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE 

FINANSIJSKO POSREDOVANJE 

 42.213

 38.032

 35.626

 34.394

 55.440

 33.148

 60.222

 35.001

 30.342

 24.283

 49.162

 86.669

* Iznosi su u dinarima.
Powered by Web Agency
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL