Obavezno čitajte magazin. Naći ćete korisne članke koji mogu izmeniti vaše poslovanje na bolje...


Zašto HR PRO Club? Kako je rasla potreba za edukacijom zaposlenih, javila potreba i za usavršavanjem...

Smeh je lekovitHumor je prateći element svakog broja. Ovde ćete naći članke koji vas mogu razveseliti a možda i ponešto korisno naučiti. Slobodno nam šaljite tekstove, slike, videa rado ćemo ih objaviti. 
HRPRO :: Zakoni

Zakoni i aktuelnosti iz sveta HR-a

Zakoni, pravila, propisi

Imate dileme kako su određenej aktivnosti zakonski regulisane? Ovde možete pronaći zakone, propise i aktuelnosti koji se odnose na HR i važni su za poslovanje Vaše firme.

Budite slobodni da nam date predloge šta Vas zanima, zbunjuje i potrebno je razjašnjenje!

Powered by Web Agency


Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

El. pošta Štampa

Skupština Srbije usvojila zakon koji zabranjuje svaki vid zlostavljanja na radu, uključujući seksualno zlostavljanje, propisuje mere za sprečavanje mobinga i za unapređenje odnosa u radnoj sredini i zaštitu od zlostavljanja na radu.

Po Zakonu, mobing je svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi radnika koje se ponavlja, a koje je povreda dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja zaposlenog. Mobing je ponašanje koje izaziva strah kod zaposlenog, stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada, dovodi do izolacije zaposlenog ili ga navodi da na sopstvenu inicijativu da otkaz.

Zlostavljanje je i podsticanje i navođenje na mobing, a zlostavljači mogu biti poslodavci, odgovorna lica, zaposleni ili grupa radnika.

Poslodavac je dužan da zaposlenog zaštiti od zlostavljanja i odgovoran je da naknadi štetu koju je izavao zlostavljač. Od zlostavljača može da traži naknadu iznosa isplaćene štete.

Takođe, poslodavac je dužan da pre stupanja na rad zaposlenog pisanim putem obavesti o zabrani zlostavljanja na radu i o pravima, obavezama i odgovornosti u vezi s tim i da sprovodi mere obaveštavanja i osposobljavanja zaposlenih da prepoznaju uzroke, oblike i posledice zlostavljanja.

Po zakonu, zaposleni je dužan da se uzdrži od ponašanja koje je zlostavljanje, a ne sme da zloupotrebljava pravo na zaštitu od zlostavljanja, odnosno ne sme da bez osnova pokrene postupak za zaštitu.

Radnik koji smatra da je zlostavljan to prijavljuje poslodavcu i može da pokrene postupak u firmi koji podrazumeva izbor posrednika koji je neutralna osoba i koji treba da reši spor. Postupak posredovanja u ime zaposlenog koji je izložen zlostavljanju može pokrenuti i predstavnik sindikata i odgovorni za bezbednost i zdravlje na radu u toj firmi. Posredovanje je hitno i okončava se za osam radnih dana od određenja posrednika, a izuzetno iz opravdanih razloga može se produžiti i do 30 dana.

Sporazum koji posredovanjem postignu sporne strane sadrži mere usmerene na prestanak zlostavljanja, a dejstvo tog sporazuma zavisi od volje strana u sporu.

Pravo na podnošenje zahteva za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca zastareva u roku od šest meseci od dana kada je zlostavljanje učinjeno.

Poslodavac zlostavljača može da opomene, da ga udalji sa rada četiri do 30 radnih dana ili da ga trajno premesti u drugu radnu okolinu na iste ili druge poslove, a dužan je da zlostavljaču da otkaz ako ponovi zlostavljanje u roku od šest meseci od izrečene mere.

Zaposleni kome, prema mišljenju službe medicine rada, preti neposredna opasnost po zdravlje ili život, ima pravo da odbije da radi ako poslodavac ne izrekne mere zlostavljaču i za to vreme ima pravo na naknadu u visini prosečne plate koju je ostvario u prethodna tri meseca.

U slučaju neuspeha posredovanja, zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju na radu može da podnese tužbu nadeležnom sudu. To može direktno, bez posredovanja, učiniti ako ga zlostavlja poslodavac.

U postupku pred sudom zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju može da zahteva zabranu vršenja ponašanja koje predstavlja zlostavljanje i naknadu materijalne i nematerijalne štete.

U sudskom postupku, teret dokazivanja da nije bilo ponašanja koje predstavlja zlostavljanje je na poslodavcu.

Novčane kazne u slučaju da poslodavac krši zakon kreću se od 10.000 do 800.000 dinara.

Pravila ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi s prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu propisuje ministar za rad.

Zakon, koji će stupiti na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku, primenjivaće se na sve poslodavce definisane Zakonom o radu, Zakonom o državnim službenicima i na poslodavce i zaposlene u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Izvor: BETA

Kliknite na link ispod da skinete dokument ovog zakona.

 Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu.doc 
[Word Document - 134.5 KB]

Powered by Web Agency
 

Direkcija Nacionalne službe za zapošljavanje se seli u Kragujevac

El. pošta Štampa

Direktor, rukovodstvo i službenici Direkcije Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da počnu da pakuju kofere, jer će od septembra posao, umesto u Beogradu, obavljati u Kragujevcu. Ova selidba je deo programa koji je usvojila Vlada Srbije, a sve u cilju ravnomernijeg regionalnog razvoja.

U Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja upravo prave plan preseljenja.

- Filijale nacionalne službe radiće kao i do sada, a seli se samo Direkcija. Adresu još nismo odredili - objašnjava Nikola Papak, savetnik ministra Mlađana Dinkića, čije je Ministarstvo pokrenulo priču oko raseljenja administracije iz Beograda.

- Tražimo adekvatnu lokaciju, a to će biti državni prostor, što znači da neće biti dodatnih troškova zakupa.

Papak uverava da ovaj veoma ozbiljan posao nimalo neće koštati republičku kasu, a ni građane koji koriste usluge Nacionalne službe. Međutum, zaposleni u institucijama koje će menjati sedište odluka nije obradovala. Saznanje da će morati da putuju ukoliko žele da zadrže posao ne pada im lako, ocenjuju i da će i ovaj potez poprilično koštati samu službu. Jer, plate zaposlenih koji odu u Kragujevac biće uvećane za deset odsto, a tu su i naknade troškova za putovanje, za odvojeni život, stanarine... Nisu mali rashodi oko adaptacije novih lokala u koji će se useliti kadar iz Beograda.

- Svi troškovi će biti plaćani iz budžeta institucija koje se sele - kategoričan je Papak.

- Novac će se sakupiti uštedama, a ne na račun korisnika.

O preciznoj proceni budućih troškova još međutim, nema ni reči. Rashodi će se pisati, po svemu sudeći, paralelno sa zakonima koji treba da pretrpe krupne izmene. Prema važećim propisima sedište Direkcije mora da bude u glavnom gradu.

- I ova formalnost će se ukloniti - kaže savetnik ministra ekonomije.

Izvor: Novosti 26.05.2010.

Powered by Web Agency
 

Objavljen pravilnik o praćenju izvršavanja obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

El. pošta Štampa

altObjavljen Pravilnik  o praćenju izvršavanja obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Ovog meseca je stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Poslodavci imaju mnogo pitanja koja nisu regulisana zakonom, već čekamo pravilnike i podzakonske akte. Konačno, 18. maja 2010. u Službenom Glasniku je objavljen Pravilnik  o praćenju izvršavanja obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Šta se podrazumeva pod zapošljavanjem, načini praćenja, gde uplatiti novac ukoliko niste u situaciji da zapošljavate, način dokazivanja izvršene obaveze, su samo neke od stavki koje ovaj pravilnik reguliše. Budite informisani, pogledajte Pravilnik!

Opširnije...

Powered by Web Agency
 

Planirano smanjenje poreza na plate

El. pošta Štampa

Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić izjavio je danas (26. april 2010. godine) da se planira smanjenje poreza na plate u Srbiji na 10% od jeseni.

On je na Poslovnom forumu Srbije i Italije rekao da će biti povećan i neoporezivi deo plate, ali nije precizirao na koliko.

Porez na plate u Srbiji trenutno je 12%, a deo zarade na koji se ne plaća porez iznosi 6.554 dinara.

Dinkić je naveo da će nakon planiranih izmena, Srbija biti najatraktivnija u Evropi po visini poreskih opterećenja na zarade.

- Želimo da unapredimo konkurentnost i da podstaknemo investicije radi izvoza - kazao je Mlađan Dinkić, koji je i potpredsednik Vlade Srbije.

 

Izvor: BETA

Powered by Web Agency
 

Povećanja minimalna cena rada

El. pošta Štampa

 Cena radnog sata će umesto dosadašnjih 87 biti 90 dinara, odlučeno je juče (12. april 2010. godine) na telefonskoj sednici Vlade Srbije. Minimalna zarada će tako biti veća za 500 dinara i iznosiće 15.660 dinara. Početkom godine sindikati su tražili da cena bude 100 dinara, potom su, spustivši kriterijume, predlagali 92 dinara, ali je Vlada Srbije nedavno izašla sa predlogom od 90 dinara po jednom satu rada.

Takav predlog je izazvao nezadovoljstvo i sindikata, ali i poslodavaca koju su saopštili "da se neće pridržavati takve odluke". Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović rekao je da je Vlada napravila kompromis nakon što poslodavci nisu prihvatili predlog tog sindikata da se cena rada poveća na 92 dinara.

- Kada imate kompromis onda postoje dve zadovoljne strane ili dve nezadovoljne. U ovom slučaju i sindikati i poslodavci su nezadovoljni - rekao je Orbović, najavljujući da će sindikat, ukoliko se ovakva politika ne promeni "preduzeti i neke druge sindikalne aktivnosti".

 

Izvor: Danas

Powered by Web Agency
 

Plaćanje poreza na dohodak

El. pošta Štampa

Građani koji su u prethodnoj godini imali ukupan dohodak veći od 1.589.292 dinara dužni su, podsećaju u Poreskoj upravi Srbije, da podnesu poresku prijavu za plaćanje poreza na godišnji prihod filijali Uprave na opštini gde borave.

Porez na dohodak građana Srbije čiji je prihod do šest puta veći od prosečnog u republici iznosi 10%, dok 15% plaćaju oni čiji su prilivi u prošloj godini bili više od šest puta veći od prosečnih.

Nažalost, iz godine u godinu sve je manji broj onih koji u Srbiji ostvaruju redovne zarade značajno veće od prosečnih. Međutim, kako je u prethodnoj kao i u ranijim godinama bilo vrlo aktuelno napuštanje firmi uz plaćanje otpremnina, jedan broj onih koji će do ponedeljka popuniti prijavu za plaćanje poreza su i oni koji su, ostavši bez posla, dobili novčanu naknadu.

- Tretman otpremnina pri plaćanju poreza na godišnje prihode građana različit je u zavisnosti od toga po kom osnovu je zaposleni dobio ta sredstva - kažu u Poreskoj upravi Srbije.

Tako oni koji su ostvarili prihod od naplaćene otpremnine po osnovu toga što su proglašeni tehnološkim viškom, prema važećim propisima, ne plaćaju na taj iznos porez na godišnji dohodak građana.

- Onaj koji je sredstva dobio zato što je proglašen tehnološkim viškom, a otpremninu dobio po osnovu važećeg zakona o radu, oslobođen je plaćanja poreza za taj iznos - objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Oni koji su u prošloj godini otišli u penziju i po tom osnovu ostvarili pravo na otpremninu neće plaćati za taj iznos porez na godišnji prihod građana.
- To se odnosi na realizaciju obaveze predviđene Zakonom o radu, a koja se odnosi na obaveznu isplatu nadoknade u visini od najmanje tri prosečne zarade u republici - podsećaju poreznici.

Za novčanu naknadu, odnosno otpremninu koja se isplaćuje, zaposleni po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa, odnosno za kategoriju "stimulativnih" otpremnina, predviđeno je plaćanje poreza na godišnji dohodak građana.
- Ukoliko su građani u prošloj godini ostvarili priliv po ovom osnovu, dužni su da, uz potvrdu firme koja im je novac isplatila, podnesu nadležnoj filijali Poreske uprave Srbije prijavu do ponedeljka - zaključuju u Poreskoj upravi Srbije.

Odbici i popusti

Građani koji su u prethodnoj godini imali bruto prihod preko limita koji je utvrdila Poreska uprava Srbije imaju pravo na odbitak, odnosno na određene olakšice pri plaćanju ove dažbine.
Za onoga koji je ostvario navedeni prihod olakšica iznosi 40%, dok za svako izdržavano lice “popust” iznosi 10%.

(Napomena: tekst je u potpunosti preuzet iz lista "Novosti" od 13.3. 2010. godine)

Powered by Web Agency
 

Nacrt zakona o ravnopravnosti polova

El. pošta Štampa

Kliknite na link ispod da skinete dokument o ovoj temi.

alt Nacrt zakona o ravnopravnosti polova.pdf
[Adobe Acrobat PDF - 317.84 KB] 

Powered by Web Agency
 

Novi direktor NZS

El. pošta Štampa

Vlada Srbije imenovala je Dejana Jovanovića na funkciju direktora Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ).

Jovanović na funkciju dolazi sa mesta državnog sekretara za regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Pre toga bio je direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, saopštila je NSZ.

Powered by Web Agency
Opširnije...
 

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

El. pošta Štampa

21.maj 2010. - Datum stupanja na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zаpošljavanju osoba sa invaliditetom

altOstalo je još tri meseca do stupanja na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Iako pravilnici koji detaljnije regulišu zapošljavanje osoba sa invaliditetom  još uvek nisu usvojeni, dobro je da budemo pripremljeni . Nemojte čekati maj da budete obavešteni!
 
Da li znate šta tačno propisuje, koja su prava i obaveze koje Zakon propisuje?
Powered by Web Agency
Opširnije...
 

Prva šansa za mlade - program Nacionalne službe za zapošljavanje

El. pošta Štampa

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić je na konferenciji za novinare rekao je da će konkurs biti otvoren do 31. marta, odnosno do popunjavanja kvote i najavio da će na adrese velikih kompanija i banaka u Srbiji lično poslati pisma u kojima će ih pozvati da iskoriste program "Prva šansa 2010".

Tokom prošle godine putem tog programa šansu da se zaposli dobilo je 11.000 pripravnika i za to je iz budžeta bilo izdvojeno 1,3 milijarde dinara, dok su ove godine sredstva povećana za 500 miliona dinara, precizirao je on.

Novina u ovogodišnjem programu je što će zapošljavanju pripravnika na godinu prethoditi tromesečna volonterska praksa uz mesečnu naknadu od 10.000 dinara, a oni koji prime pripravnike imaće obavezu da ih posle toga zadrže još godinu dana, rekao je Dinkić.

On je podsetio da za program zapošljavanja mogu da konkurišu svi koji su završili srednju školu, višu školu ili fakultet, imaju manje od 30 godina i nemaju radno iskustvo u struci. Pravo učešća na konkursu imaju isključivo poslodavci u privatnom sektoru.

Pripravnici sa fakultetom će tokom pripravničkog staža imati platu 20.000 dinara, sa višom školom 18.000 dinara, a sa srednjom 16.000 dinara, pri čemu će država iz budžeta plaćati doprinose i platu, a poslodavac samo porez na platu, odnosno oko osam odsto ukupnih troškova, objasnio je Dinkić.

Prema njegovim rečima, u Srbiji trenutno oko 517.000 ljudi aktivno traži posao, a od toga je oko 90.000 mladih između 25 i 30 godina . Dinkić je ukazao i da će Vojvodina iz pokrajinskog budžeta izdvojiti dodatna sredstva za zapošljavanje, tako da šansu za posao u 2010. godini trebalo da dobije preko 20.000 mladih.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Vladimir Ilić izjavio da će prednost imati zahtevi preduzeća koja se obavežu da će posle volonterske prakse zaposliti veći broj pripravnika. On je naveo da će poslodavci koji imaju do 10 zaposlenih imati pravo na dva volontera, a ostali do 20 odsto ukupnog broja zaposlenih, kao i da tokom trajanja programa poslodavci ne smeju da smanjuju broj zaposlenih.

Ilić je naveo da je tokom prošle godine uz finansijsku pomoć iz budžeta zaposleno oko 70.000 ljudi, i to putem "Prve šanse" 16.000, kroz obuke i dodatno obrazovanje 24.000 ljudi, kroz javne radove 11.000, kroz sajmove zapošljavanja 9.200, putem subvencija za otvaranje radnih mesta oko 7.000 i subvencija za samozapošljavanje 3.000.

Ove godine za aktivne mere zapošljavanja opredeljeno je 3,7 milijardi dinara, i očekujemo da zaposlimo najmanje isti broj ljudi kao prošle godine, rekao je Ilić.

Powered by Web Agency
 

Kretanja na tržištu rada - januar 2010.

El. pošta Štampa

Nacionalna služba za zapošljavanje  je iznela podatke o kretanjima na tržištu rada u januaru 2010.

Najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti, posmatrano prema godinama starosti, imaju lica od 25 do 29 godina (13,01%), zatim lica od 30 do 34 godine (12,53%), od 45 do 49 godine (12,01%), od 35 do 39 godina godina (11,93%), od 50 do 54 godina (11,91%).

U januaru 2010. godine, registrovano je 751.590 lica na evidenciji NSZ. Nezaposlenost je, u odnosu na decembar 2009. godine, povećana za 2,9%

Gradovi u kojima je zabeležen najveći broj lica na evidenciji NSZ jesu Beograd sa 94.170 lica, Niš sa 33.863 lica, Novi Sad sa 29.091 lica.

Powered by Web Agency
 

Povećana osnovica za samostalne uplate doprinosa za penziju

El. pošta Štampa

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije obavestio je danas (1. februar 2010. godine) građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da je za 4,94% povećana osnovica osiguranja.

Nova osnovica za obračun doprinosa usklađena je sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu, a primenjivaće se za uplate u februaru, martu i aprilu 2010. godine.

Građani mogu da se odluče da jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od njihove stručne spreme. Najniža osnovica iznosi 35% prosečne bruto zarade u Srbiji u prethodnom tromesečju, što je 16.219 dinara, a najviša pet prosečnih zarada, odnosno 321.705 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 22%, tako da će mesečne uplate doprinosa iznositi od 3.568 dinara do 50.975 dinara.
 

 

Izvor: BETA 01.02.2010.

Powered by Web Agency
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL